.: Předválečné období :.

Fotografie a malby zachycující původní vzhled vily a předválečnou přestavbu. Fotografie jsou získány z různých písemností, děl a soukromých obrazů.

Dobová fotografie přestavby vily Primavesi na sanatorium. Dobová malba zachycující stav vily Primavesi po přestavbě na soukromé sanatorium. Původní stav vily Primavesi z roku 1920. Dobová kolorovaná fotografie z roku 1908. Pohled z ulice Božího těla na průčelí vily Primavesi těsně po dostavbě. Pohled z parku na vilu Primavesi těsně po dostavbě v roce 1906. Dobový zahradní altán. Původní dvůr s vjezdem do garáže.