.: Socialistická péče :.

Neutěšený stav vily Primavesi po sametové revoluci při návratu do soukromého vlastnictví. Je zde vidět silné zanedbání péče po dobu téměř 4O let hospodaření OÚNZ. Další devastace památky pokračovala během rekonstrukce firmou Primavia a Bestol.

Stav vily Primavesi těsně po revoluci 1989. První opravy vily Primavesi
Přístup do secesních místností a na verandu Devastace secesní haly firmou Primavia a Bestol