.: Znovuzrození :.

Fotografie z let 1996 až do současnosti pořízené během rekonstrukce.

Pohled od Michalské hlásky Pohled od Michalského výpadu Pohled z Univerzitní ulice Zahrada okolo vily Primavesi. Nová fasáda vily Primavesi. Nová fasáda vily Primavesi z parku. Nová fasáda vily Primavesi ze zahrady. Hradební věžička. Zahrada vily Primavesi.